تبلیغات
کانگ فو توآ استان زنجان-kung fu toa - مفهوم ومعنای محور ها کانگ فوتوآ -kungfutoa

مهمترین لحظه حیات تو وقتی است که خود مورد قضاوتی

مفهوم ومعنای محور ها کانگ فوتوآ -kungfutoa

نویسنده :همراه
تاریخ:یکشنبه بیستم تیرماه سال 1395-ساعت 11 و 37 دقیقه و 59 ثانیه


بخش اول :

توآ را انشا خوانده اند به معنای ارتقاء و پیشرفت مرحله به مرحله تا جایی که تن آنقدر ارتقاء پیدا کند که خود شناسای خود گردد.
کانگ یا گانگ به معنای دانایی است و این واژه در زبان پارسی بوده است و فو از فوت کردن و دمیدن  می آید که دم انرژی است.انرژی روان.منتها چون در آن زمان واژه کونگ فو یک واژه جا افتاده بود به ناگزیر واژه: گانگ فوت به کونگ فو که راحت تر تلفظ می شود،خلاصه گردید.پس انشاء تن آورده شد تا آدمیان به دانایی تن رسند و خود را شناسا گردند.تکنیکهای آن هم برگرفته از حرکت اتمهای بدن بصورت دورانی و محوری در رابطه با گردش و چرخش عالم کیهان یا راز کهکشان است.چون انسان عالم صغیر است در رابطه با عالم کبیر که کیهانش میخوانیم.
هر خط یا فرم از تکنیکهای کونگ فو توآ اصول خاص خود را دارد.مثلا" خط 1 یا فرم 1 آناتوآ نام دارد. که در رابطه با گردش و حرکت زمین است و اگر در جهت شمال و با اصول صحیح و با چرخش و دوران خاص خود بکار گرفته شود،انرژی  زوایای زمین را جذب بدن می کند و این در تجربه ما ثابت شده است.
آناتوآ به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و آگاهی به آزادی انسان که تا به امروز نرفته است.
آناتوآ  با  515  تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات.


بخش دوم:

گفته شد که توآ را انشاء است،و انشاء پیشرفت تدریجی و مرحله به مرحله، که تن انسان مملو از انرژی و پر از راز و رمز است و فقط با تمرین پیوسته و خستگی ناپذیر، این اسرار قابل دسترسی است.گانگ فوت یا کونگ فو،طریق و روش انشاء را میسر می سازد و تنها کسانی میتوانند در این طریق به اسرار تن آگاهی یابند و این آگاهی را در عمل به کار گیرند،که از خستگی نهراسند و هرگز از عدم پیشرفت یا کندی پیشرفت ناامید نگردند.گفته شد که تکنیکهای  کونگ فو توآ را از حرکت اتم های بدن در رابطه با مدارهای انرژی عالم کیهان نشاءت گرفته و تفاوت بسیار فاحشی با سایر سبک های رزمی که برگرفته از حرکت حیوانات است دارد.در مقاله های بسیار دورم به تفصیل راجع به حرکت حیوانات در دیگر سبکهای رزمی سخن گفته ام.
کونگ فو توآ بصورت علمی و با نام فیزیک انرژی انسان در دانشگاه مریلند آمریکا به نام ایران به ثبت رسیده است و در دانشگاه شانگهای چین به عنوان یک سبک رزمی مدرن،و هیچ کشور دیگری نمیتواند مدعی این علم باشد.این از افتخارات سرزمین ما است.
خط دو کونگ فو توآ: آتادو به معنای اسرار هستی یا نیستی و یا نبرد با ترکیبات نیستی است.آتادو با 317 تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های خلاف موجی بر اسرار هندسی،به منظور برگردان عالم برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات.بخش سوم:

گفته شد که کانگ فو،گانگ فوت است که گانگ به معنای دانایی و فوت، فوت کردن و دم انرژی است.تکنیکهای آن انسان را به راه و طریق دانایی تن  رهنمون می سازد.وقتیکه انسان به دانایی تن رسید،میدان های انرژی تن او باز میشود و آن وقت می داند که چگونه از این میدان های انرژی در جهت شفا بخشی خود و یا دیگران استفاده بهینه کند چون انسان شاهکاری است آماده به ترکیب جهان.اما این زمانی میسر است گه تکنیک ها و فرمها را بطور صحیح و با پیچش و دوران کامل در جهت شمال به کار گیرد،آن هم بطور دائم و بدون وقفه و خستگی ناپذیر، از این طریق گذر نامه ای کند تحصیل.
کانگ فو توآ اسرار دانایی است،دانایی توانایی است،توانایی تن، انسان را به توانایی روح و روان می رساند.چون این دو یعنی تن و روان مکمل یکدیگرند و از طریق تن به روان رسیدن.
خط سه کانگ فو توآ(سوتو): به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی است،سوتو به معنای من و تو،تو و من و طبیعت مربوط به من تو است با 1278 تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی.


بخش چهارم:

کانگ فو توآ هفت مایگاه یا هفت مرحله علم و دانش در خود دارد،مایگاه یکم یا مرحله یکم آن ورزش است که ورز امر به ورزیدن و در پی تکنیک های تن پیاپی بودن است و ش  یا شین علامت زشتی ها و خلق و خوی بد انسان است،پس  به ورز تا زشتی ها را از خود دور سازی.درگذشته نه چندان دور بسیاری از مردم،ورزشکاران را بی مغز و کوتاه فکر قلمداد می کردند اما کانگ فو توآ به صورت علمی این فرضیه را از اذهان مردم زدود و ثابت کرد وقتی انسان ورزش می کند خون به مغز او فوران زده وآماده می گردد برای تفکر بیشتر.
این مایگاه ورزش یا مرحله ورزش، با نام علم فیزیولوژی یا فعالیتهای بدن انسان و جسم ،پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است.
سام سامائه: به معنای کاوش است،معنای آدمی چیست؟انسان چیست ؟از چیست؟تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است  یا نیستی و یا نبرد با ترکیبات نیستی است؟گردیدن انسان به چیست؟آیا انسان تصورات امروزی وی این چنین است و یا فرهنگ توآ پذیری است؟با 5011 تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی با رسیدن تن و روان.


بخش پنجم:

گفته شد که کانگ فو توآ از هفت مایگاه یا هفت مرحله علم و دانش تشکیل شده است. که مایگاه یکم آن ورزش است و این مایگاه یکم تکنیک های خاصی در خود دارد برای ساخته و پرداخته شدن جسم انسان.از آنجا که جسم انسان پایگاه تفکر است پس باید این پایگاه کاملا" سالم و قوی باشد که البته هیچ ارتباطی به پرورش اندام و حجم عضله ندارد،بلکه در مایگاه یکم کانگ فو توآ به صورت یک علم نوین و با نام فیزیک انرژی انسان آمده است.ابن یعنی به کار گیری نبروهای فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن،که بدن انسان مملو از انرژی های بالقوه است و این نیروها و انرژیها در انسان معمولی بدون استفاده میماند تا جایی که شخص،آنها را با خود به گور می برد وبه این می گوئیم انسان خام که البته جسم او خام است و فکر او هم تبعیت میکند از جسم او و فکر خام هم در برابر تیر حوادث تاب مقاومت ندارد.امروزه می بینیم،کهولت که انسان در طول تاریخ تا حدودی بر آن غلبه پیدا کرده بود،از کودکی به او یورش میبرد و بیماریها و مرگ های  زود رس و نابهنگام گریبانگیر بشر شده است.تکنیک های کانگ فو توآ از پیچشها و دوران های ویژه ای برخوردار است که حرکت اتم های بدن را با مدارهای انرزی کیهان تنظیم می نماید و زمانی که این امر به وقوع پیوست،سلول های بنیادی که امروزه مورد بحث واقع شده، فعال میشوند که در این صورت دیگر در سنین بالا احساس ناتوانی وجود نخواهد داشت و سلسله اعصاب تقویت شده و احساس توان و نیرو جای خود را با احساس ضعف و پیری عوض میکند.
خط پنج کانگ فو توآ: مایانه به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریها و مبارزه انسان در مرز آشکار و پنهان به درک اندیشه است.


بخش ششم:

کانگ فو توآ را اسرار انسانی خوانده اند، چرا که راز های تن را عیان و استعدادهای پنهان را شکوفا می کند و اما چگونه این امکان میسر است؟تکنیک آن داده شده است و تنها یک راه برای وصول باقی میماند و آن هم تمرین است و تکرار.گفته شده است که مایگاه یکم کانگ فو توآ (علم فیزیو لوژی یا فعالیتهای بدن انسان) انشاء تن را به ارمغا ن آورده تا تن را به شناسایی کامل خود ببرد،همچنین گفته شده است که تکنیکهای کانگ فو توا قبل از اینکه یک ورزش باشد یک تفکر است، یعنی کانگ فوکار باید بیاندیشد تا تکنیک هارا درست اجرا کند.تمام پیچشها،دوران ها و زوایای حرکات باید به درستی به مرحله اجرا گذاشته شود تا نتایج مورد نظر به دست آید.
امروزه بسیاری از اساتید مدعی اجرای صحیح تکنیکها میباشند در حالیکه نتیجه درست را به همراهان انتقال نداده اند.تنها کسی راست میگوید که خود الگوی کامل تجربه اش باشد، در غیر اینصورت هم خود را به بیراهه میبرد و هم دیگران را.اندیشه کردن در باب تکنیک ها هم زمان بر است و هم اراده و پشتکاری در خور ستایش می طلبد که این در صبر و حوصله هر کسی نیست و همین امر باعث می شود که برخی از همراهان به سبکهایی مختصر و کم ارزش روی آورند که البته مبلغان زیادی برای منافع مادی دارند و پس از چندی می فهمند که به بیراهه رفته اند.
خط شش کانگ فوتوآ:کوانا به معنای تضاد، به معنای صفوف نامناسب انسانی، تاهنجاریهای روانی،عدم آشنایی بر پزشکی عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکر آمیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیک انسانی،عدم  توجه به علوم بنیانی و ناآگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول یگانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم پنهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توآ سروده دانایی است.
پایان بخش ششم با 8765 تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی.بخش هفتم:

گفته شد که کانگ فوتوآ از هفت مایگاه یا هفت مرحله علم و دانش تشکیل شده است که مایگاه یکم آن علم فیزیولوژی(فعالیت های بدن انسان یا همین ورزش)است که علم تن نامیده میشود،که جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان میباشد.
فرهنگستان تن(کانگ فوتوآ)متکی بر هفتاد و سه هزار تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسان بر معادلات ریاضی و توان سازی تا مرز جنگاوری به کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره ای پیش رفته و به درک اسرار فیزیک انسان در کاوشیم و در جهان بوده ها به زیباترین توان تن به ره آیین مهر بقا به کوششیم.
به کارگیری تکنیک های کانگ فوتوآ به طور صحیح و با اصول خود موجب جابجایی انرژی بدن از یک قسمت به قسمت دیگر می شود،هر یک از اعضاء بدن مانند قلب،کبد،کلیه،ریه و امعاء و احشاء برای خود یک میدان انرژی دارند که در انسان معمولی این میدان های انرژی نه تنها با هم هیچ همکاری ندارند بلکه دستخوش تحولات و فشارهای زندگی روزمره مثل ترس،اضطراب،حسد و... می شوند و این ها نیز در بدن انرژی منفی تولید می کنند و انرژی منفی سراغ میدان انرژیی که از بقیه میدان ها ضعیف تر است میرود،مثلا" اگر قلب فردی ضعیف تر باشد موج منفی نگرانی به آنجا رفته و ضایعه قلبی ایجاد می کند.حال چه باید کرد؟
تجربه چهل سال تمرین وتمرکز ما می گوید که وقتی انسان تکنیک های کانگ فوتوآ را به کار می گیرد بین میدان های انرژی بدن هماهنگی ایجاد می شود و اگر به طور مثال قلب ضعیف تر باشد،انرژی از دیگر میادین انرژی بدن مانند کلیه ها به کمک رفته و ضایعه قلبی بلافاصله ترمیم می گردد تا جایی که در اثر تمرین زیاد تمام میدان های انرژی بدن از هماهنگی کامل برخوردار می شوند،درست همانند خانواده ای که از تفاهم و هماهنگی کامل برخوردار می باشند و اگر یکی از آنان تصادفا" بیمار شده و یا دچارشکست اقتصادی شود،دیگر اعضاء خانواده زود به کمک او شتافته و نجاتش می دهند.چنین هماهنگی و تفاهم در بدن انسان در اثر تمرین تکنیک های کانگ فوتوآ به دست می آید و این کاملا" به تجربه رسیده است.آنجا که چیزی منطق پذیر نیست بایستی تجربه شود.انشاء تن همین است.
خط هفت کانگ فوتوآ:وایماباتو یا پنجه مرگ
این معنا در کانگ فوتوآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسان ها به شناخت و بررسی ها و زیر بناها و ایجاد انسان به بینش ها و دانش ها و ترکیب ها است.با سه هزار و سیصد یک تکنیک،ترکیب و عکس العمل سازی.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Generic cialis
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 ساعت 00 و 37 دقیقه و 10 ثانیه

Seriously all kinds of amazing data.
price cialis wal mart pharmacy buy name brand cialis on line price cialis wal mart pharmacy when will generic cialis be available side effects for cialis cialis italia gratis generic cialis prices on cialis 10 mg cialis italia gratis cost of cialis cvs
jocuri mario
پنجشنبه دهم اسفندماه سال 1396 ساعت 22 و 22 دقیقه و 46 ثانیه
وبلاگ عالی شما اینجا را پیدا کرده اید.. کیفیت آن بسیار دشوار است
نوشتن مثل این روزها. من واقعا از مردم دوست دارم قدردانی میکنم
شما! مراقب باش!!
kendall kylie hack
سه شنبه هشتم اسفندماه سال 1396 ساعت 20 و 09 دقیقه و 23 ثانیه
در واقع شما با ارائه آن به راحتی خواهید دید، اما من در یافتن این موضوع واقعا هستم
یک چیز که من باور دارم من هرگز درک نمی کنم.
این نوع احساس بسیار پیچیده و بسیار گسترده برای من است.
من در مورد آینده شما نگاه می کنم
پست، من سعی می کنم آن را از بین ببرم!
Royal
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 ساعت 11 و 43 دقیقه و 49 ثانیه
Excellent blog here! Also your web site loads up fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as fast as yours lol
Otilia
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 ساعت 00 و 19 دقیقه و 35 ثانیه
I'd like to thank you for the efforts you've put in writing this
site. I really hope to check out the same high-grade content from you in the future as well.

In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now ;)
Martina
جمعه هفدهم آذرماه سال 1396 ساعت 00 و 16 دقیقه و 19 ثانیه
WOW just what I was looking for. Came here by searching for مفهوم
Pilar
پنجشنبه شانزدهم آذرماه سال 1396 ساعت 22 و 34 دقیقه و 37 ثانیه
If you desire to get much from this piece of writing then you have to apply such strategies to
your won blog.
imvu credit
دوشنبه سیزدهم آذرماه سال 1396 ساعت 19 و 24 دقیقه و 28 ثانیه
من دقیقا مطمئن نیستم اما این وبلاگ بارگیری بسیار کند است
برای من. آیا هر کس دیگری دارای این موضوع است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
Nintendo Switch
سه شنبه هفتم آذرماه سال 1396 ساعت 19 و 49 دقیقه و 40 ثانیه
به عنوان مورد علاقه ذخیره شده، من عاشق سایت شما هستم!
how much do std tests cost
چهارشنبه هفدهم آبانماه سال 1396 ساعت 23 و 38 دقیقه و 26 ثانیه
همیشه برای خواندن مقالات کوچک تر که انگیزه های آنها را روشن می کنند، و من نیز استفاده می شود
این نیز با این پاراگراف اتفاق می افتد که من اینجا می خوانم.
chaturbatefreetokenshack.com
سه شنبه چهاردهم شهریورماه سال 1396 ساعت 02 و 27 دقیقه و 31 ثانیه
Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.

If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
How do you treat Achilles tendonitis?
سه شنبه دهم مردادماه سال 1396 ساعت 16 و 19 دقیقه و 15 ثانیه
Thanks , I have recently been looking for information approximately this subject
for a long time and yours is the best I've came upon till now.
However, what in regards to the conclusion? Are you certain in regards to the supply?
Foot Pain
سه شنبه دهم مردادماه سال 1396 ساعت 01 و 19 دقیقه و 41 ثانیه
I pay a visit day-to-day a few websites and information sites to read
content, but this webpage presents feature based posts.
Foot Issues
دوشنبه نهم مردادماه سال 1396 ساعت 21 و 57 دقیقه و 26 ثانیه
If some one desires to be updated with most up-to-date technologies afterward he
must be visit this site and be up to date everyday.
How do you get rid of Achilles tendonitis?
دوشنبه نهم مردادماه سال 1396 ساعت 21 و 53 دقیقه و 18 ثانیه
I do believe all of the ideas you've introduced on your post.

They're very convincing and can certainly work.
Nonetheless, the posts are too short for novices. May just you please prolong
them a little from next time? Thanks for the post.
Can you stretch to get taller?
دوشنبه نهم مردادماه سال 1396 ساعت 20 و 39 دقیقه و 26 ثانیه
I am really inspired together with your writing abilities as smartly as with the layout
for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
Either way stay up the nice high quality writing, it's uncommon to see a
great weblog like this one nowadays..
Foot Issues
دوشنبه نهم مردادماه سال 1396 ساعت 17 و 30 دقیقه و 42 ثانیه
Asking questions are truly nice thing if you are not understanding something entirely,
however this post presents pleasant understanding yet.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
یکشنبه هشتم مردادماه سال 1396 ساعت 10 و 01 دقیقه و 50 ثانیه
If some one wants to be updated with latest technologies after that he must be pay a
visit this web site and be up to date everyday.
Foot Issues
یکشنبه هشتم مردادماه سال 1396 ساعت 08 و 02 دقیقه و 29 ثانیه
Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is
an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info.
Thank you for the post. I'll certainly comeback.
Foot Complaints
یکشنبه هشتم مردادماه سال 1396 ساعت 07 و 37 دقیقه و 03 ثانیه
I appreciate, lead to I discovered exactly what I was looking for.
You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
Bye
How do you prevent Achilles tendonitis?
یکشنبه هشتم مردادماه سال 1396 ساعت 04 و 54 دقیقه و 42 ثانیه
Hi all, here every one is sharing these experience, therefore it's good
to read this website, and I used to go to
see this website all the time.
What do you do when your Achilles tendon hurts?
یکشنبه هشتم مردادماه سال 1396 ساعت 02 و 47 دقیقه و 31 ثانیه
Howdy would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems
different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Apologies for getting off-topic but I had to
ask!
How much does it cost to lengthen your legs?
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 ساعت 23 و 53 دقیقه و 49 ثانیه
Hello there, just became alert to your blog through Google,
and found that it's truly informative. I'm gonna watch out
for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing.
Cheers!
How long does it take to recover from Achilles injury?
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 ساعت 22 و 02 دقیقه و 52 ثانیه
Generally I don't read post on blogs, but I would like to
say that this write-up very compelled me to
try and do it! Your writing taste has been amazed me.
Thank you, very great article.
Do you get taller when you stretch?
شنبه هفتم مردادماه سال 1396 ساعت 21 و 49 دقیقه و 43 ثانیه
Hi there, yup this article is actually good and I have learned lot of things from
it on the topic of blogging. thanks.
oleneamaya.blog.fc2.com
سه شنبه سیزدهم تیرماه سال 1396 ساعت 10 و 00 دقیقه و 49 ثانیه
Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure
things out pretty fast. I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start.

Do you have any tips or suggestions? With thanks
marylinmilbury.blogas.lt
چهارشنبه هفتم تیرماه سال 1396 ساعت 02 و 49 دقیقه و 59 ثانیه
Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a
captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble
finding one? Thanks a lot!
std screening
یکشنبه چهارم تیرماه سال 1396 ساعت 21 و 49 دقیقه و 23 ثانیه
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا کار کاملا با من پس از برخی از
زمان. جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن
متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با فراز در منطق و یک خواهد را سادگی به کمک پر
همه کسانی معافیت. در این رویداد شما در واقع که می توانید
انجام من می مطمئنا بود در گم.
Lyle
سه شنبه بیست و ششم اردیبهشتماه سال 1396 ساعت 02 و 56 دقیقه و 46 ثانیه
Excellent way of describing, and nice paragraph to obtain data regarding my presentation subject, which i am going to deliver in school.
Jerome
جمعه بیست و دوم اردیبهشتماه سال 1396 ساعت 17 و 00 دقیقه و 16 ثانیه
It's going to be ending of mine day, except before end I am reading this wonderful article to improve my experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo